Wonen op eigen ritme

Aandachtige senioren tijden de Seniorentweedaagse van het ABVV te Blankenberge. Beeld Ayoubi Benali

De vorming- en planningstweedaagse van ABVV Senioren vond dit jaar plaats op 29 en 30 november 2018. De tweedaagse stond dit jaar in het teken van ‘wonen op eigen ritme’. Het is en blijft namelijk belangrijk dat de senioren kunnen kiezen hoe, waar en met wie ze willen wonen.

Het artikel 3 van de Vlaamse Wooncode is heel duidelijk: “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” De ambitie van de Vlaamse Overheid is met andere woorden zeer hoog, maar in realiteit staat dit artikel onder druk.

Een heldere en gedetailleerde lezing in de voormiddag over de huisvesting voor ouderen en vier werkgroepen (wonen in de toekomst, zelfstandig wonen, assistentiewoningen en alternatieve woonvormen) in de namiddag, inspireerden onze senioren om eigen voorstellen uit te werken omtrent het menswaardig wonen. Vooral voorstellen over de betaalbaarheid van woningen voor senioren werden gewaardeerd. Niet onlogisch als we de evolutie van de kostprijs van assistentiewoningen en woonzorgcentra van naderbij bekijken. De gemiddelde kostprijs van een kamer in een woonzorgcentrum schommelt nu tussen de 56 en 57 euro per dag, of 1690 euro per maand! (Volgens een onderzoek van de KU Leuven)

We onthouden verder dat de leefomgeving uitermate belangrijk is voor senioren, voor de ene is dat dicht bij familie of vrienden wonen, terwijl dat voor de andere de nabijheid van basisvoorzieningen is. Een goede leefomgeving betekent ook voldoende professionele zorg en mantelzorg in de buurt hebben, zodoende men op een menswaardige manier kan wonen. Dan blijken de alternatieve woonvormen soms een interessante keuze, maar te weinig senioren weten wat dat juist inhoudt of hebben de behoefte niet meer om te verhuizen.

Voldoende informatie dus om mee aan de slag te gaan. Samen strijden we voor menswaardige woningen in goede leefomgevingen. Samen strijden we voor het wonen op eigen ritme!