Wijziging: Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Vanaf 1 juli 2019 moeten personen die een IGO of inkomensgarantie voor ouderen ontvangen niet meer naar het gemeentehuis gaan om het verblijfsbewijs, dat minstens eenmaal per jaar wordt opgestuurd door de Federale Pensioendienst, te laten invullen om hun aanwezigheid in België te bevestigen. De postbode zal bij hen thuis aanbellen. Het wordt nog steeds aangeraden om elk verblijf in het buitenland op voorhand te melden. Deze regels gelden niet voor mensen met een ‘gewoon pensioen’ (rust -of overlevingspensioen).

Is de betrokkene thuis op het moment dat de postbode langkomt?
▪ Dan toont die eenvoudigweg zijn identiteitskaart aan de postbode. Alles is in orde: hij hoeft verder niets te doen. De Pensioendienst zal de IGO verder uitbetalen.

Is de betrokkene niet thuis op het moment dat de postbode langskomt?
▪ Hij kan gerust zijn: de postbode zal binnen 21 dagen nog op 2 andere datums langskomen. Is betrokkene thuis tijdens 1 van deze passages? Dan hoeft hij verder niets te doen. De Pensioendienst zal zijn IGO verder uitbetalen.
▪ Betrokkene was niet thuis tijdens de 3 bezoeken van de postbode? In dat geval zal de postbode na die 3 pogingen een verblijfsbewijs met een begeleidende brief in zijn brievenbus steken.
▪ Vanaf dat moment heeft hij 5 werkdagen om dat verblijfsbewijs door het gemeentehuis te laten invullen en terug te sturen. Enkel in dit geval moet hij naar het gemeentehuis.

Voor meer informatie bel het gratis nummer 1765 of ga naar www.mypension.be / www.pensioendienst.fgov.be of mail naar inof.nl@sfpd.fgov.be.

De Radeis
Lees hier de nieuwste editie!

Lezen