Voor een vrouwvriendelijke pensioenhervorming!

Het federaal regeerakkoord zegt dat de pensioenhervorming “rekening moet houden met ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.”
Maar geen rekening houden met ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof, deeltijds werk met behoud van rechten en IGU (inkomensgarantie-uitkering) is een totale miskenning van de realiteit, de werkomstandigheden en de loopbanen van vrouwen.
In deze onbegrijpelijke hervorming:
• Zal het begrip ‘effectieve tewerkstelling’ vrouwen zwaarder benadelen in de pensioenberekening. Deze nieuwe voorwaarde impliceert voor één op zeven van de toekomstige vrouwelijke rechthebbenden op een minimumpensioen een pensioenverlies van gemiddeld 440 euro per jaar;
• Staan de gelijkstellingen van ziekteperiodes op de helling;
• Gaat de gelijkstelling van werkloosheidsperioden voor het pensioen verloren (met inbegrip van de werkloosheidstoeslag in geval van niet-vrijwillig deeltijds werk – IGU).
De regering moet dringend bijsturen om de negatieve impact voor vrouwen te corrigeren. We laten ons geen rookgordijn voorhouden!