Superdiversiteit

Standpunten ABVV Senioren

1. Op de arbeidsmarkt en woningmarkt is er geen plaats voor discriminatie, daarom is het zinvol om praktijktests in te voeren in de privé, non profit en publieke sector. Op die manier kunnen de probleemsectoren van dichterbij opgevolgd worden. Bij overtredingen moet dit leiden tot sancties en bijsturingen.

2. Superdiversiteit is in alle scholen een realiteit, daarom moeten de leerlingen er de nodige aandacht aan kunnen schenken. Het invoeren van een apart vak of het inkapselen van samenlevingsvraagstukken in de andere vakken, biedt een oplossing.

3. Het kleuteronderwijs is een essentiële periode voor kinderen voor het aanleren van sociale en praktische vaardigheden én de Nederlandse taal. Daarom is het belangrijk om gezinnen te stimuleren hun kroost zo vroeg mogelijk naar school te brengen.

4. De ouderenzorg moet meer ondersteuning en middelen krijgen om de opkomende superdiversiteit op te vangen. Het personeel moet opgeleid en ondersteund worden om te leren omgaan met verschillende religies, culturen en nationaliteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om problemen en uitdagingen te detecteren zodat het personeel op maat de juiste opleidingen kan volgen.

5. Verpleeg- en zorgkundigen moeten kunnen terugvallen op een basisniveau Nederlands. Het grote tekort aan verpleeg- en zorgkundigen in ons land wordt opgevangen door migranten en anderstaligen. Zij moeten kunnen rekenen op de nodige hulp van de werkgever voor het aanleren van de Nederlandse taal.

6. Lokale overheden moeten met behulp van een duurzaam participatiebeleid de superdiversiteit ondersteunen. Activiteiten, infrastructuur en campagnes kunnen het samenhorigheidsgevoel binnen een wijk sterk verbeteren.

7. De nieuwkomers en vluchtelingen moeten sterker begeleid worden in het integratieproces. Daarom zouden ze voor basisdiensten kosteloos een beroep moeten kunnen doen op professionele tolk- en vertaaldiensten. Een gemeentelijke dienst moet deze rechten kunnen garanderen.

8. Een duurzaam contract van onbepaalde duur moet de norm zijn. De slinger is te ver doorgeslagen naar dagcontracten en tijdelijke contracten, misbruik ervan moet gesanctioneerd worden.

 

Brussel, 06/09/2019