Radeis 4/2019: oktober, november en december

Het Vlaams Welzijnsbeleid = Ieder voor zich.

Veel onzekerheid na voorstelling beleidsnota Wouter Beke (CD&V): in september werd er een nieuw Regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepresenteerd door de rechtse coalitiepartners. Uit die tekst blijkt al snel dat het kille besparingsbeleid van de vorige regeerperiode wordt verdergezet. De solidaire samenleving wordt opzij geschoven en het geld gaat het land regeren. De beleidsnota van de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding volgt die trend.

(lees verder in de Radeis, zie downloads)