Minimumpensioen omhoog. En nog veel meer…

Het is zo ver, de minimumpensioen stijgen gestaag naar € 1.500 netto tegen 2024. Dit betekent dat de huidige minimumpensioenen van
€ 1.200 dan met ongeveer € 300 zullen gestegen zijn.

Met het koninklijk besluit van eind 2020 en het optrekken van de minima via de welvaartsenveloppe zitten we dit jaar al aan een verhoging van 4,65 %. En zo gaan we jaar na jaar verder tot de minima met 11 % zullen gestegen zijn.

Deze sprong voorwaarts kwam er door de niet aflatende druk van de vakbond ABVV. Iedereen herinnert zich de grote pensioenbetoging en de betoging voor de versterking van de Sociale Zekerheid.

Op 1 april 2021 organiseerde de Vlaamse seniorenwerking een die een heldere en actuele kijk geeft op de evolutie van het pensioendossier.

In het panel: Jef Maes (voormalig federaal secretaris van het ABVV en deskundige Sociale Zekerheid), Celien Vanmoerkerke (adjunct kabinetschef Karine Lalieux minister van Pensioenen) en Raf De Weerdt (huidig federaal secretaris ABVV).

Het is niet alleen een stand van zaken op vandaag het is ook een uitnodiging om als syndicalist het dossier van de pensioenen op te volgen tot aan de hervormingsvoorstellen van september 2021. Dat is niet meer zo ver af! De beleidsnota van de minister voorziet nog een aantal positieve lijnen: een verhoging van het berekeningspercentage van het wettelijk pensioen, de verbetering van aanvullende pensioenen, transparantie enz.

Het ABVV heeft een duidelijk verlanglijstje om de pensioenen te versterken. Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd naar het beleid. De militanten, jong en oud zullen dit kunnen volgen en ook mee propaganda kunnen voeren. De studiedag is dus geen eindpunt maar de start van verdere campagne. Voor wie wil mee praten en argumenteren, het is stevig materiaal.

Het volledige panelgesprek kan opnieuw bekeken worden via deze LINK of de knop onderaan.

 

Carolien Patyn –  coördinator team bewegingswerk

Evert Wouters –  educatief medewerker bewegingswerk senioren