Menswaardig wonen

Standpunten ABVV Senioren

1. Een uitgebreide, individuele en gratis begeleiding bij woningaanpassingen voor senioren is noodzakelijk. In het woonzorgdecreet staat dergelijke begeleiding alvast genoteerd, de praktijk moet dit nog bevestigen.

2. Lokale overheden moeten de gemeenschappelijke woonvormen ondersteunen en faciliteren. In samenspraak met de toekomstige bewoners en initiatiefnemers kan er gezocht worden naar interessante locatie zoals de gronden van het OCMW, de gemeente of de kerkfabriek. We vermijden Publiek-Private samenwerkingen.

3. De alternatieve woonvormen mogen geen negatieve invloed hebben op de (vervanging)inkomens en sociale voordelen van mensen. Bewoners van alternatieve woonvormen worden vaak als samenwonend aanzien.

4. Laat de senioren kennismaken met het alternatief wonen. Het proefwonen zou ervoor kunnen zorgen dat senioren kennismaken met de voor- en/of nadelen van het alternatief wonen.

5. De assistentiewoningen (cfr. serviceflats) moeten net zoals andere woonzorgvoorzieningen onderhevig zijn aan een programmatie. De assistentiewoningen moeten zowel per locatie als per type initiatiefnemer beter gespreid worden zodat ze ook betaalbaarder worden.

6. De Vlaamse huurpremie moet automatisch toegekend worden aan personen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. De huidige wachttijd van vier jaar is te lang voor personen die nu op de privémarkt huren. Daarnaast moet de huidige huurpremie uitgebreid worden en mag die zeker niet in waarde dalen.

7. Wie verhuist van een woning die onaangepast is aan de leeftijd naar een woonzorgcentrum, moet ook kunnen rekenen op de Vlaamse huursubsidie. Deze sociale woonondersteuning moet mogelijk worden voor de woonkostencomponent in de residentiële ouderenzorg.

8. We pleiten voor een verhoging en een automatische toekenning van de huursubsidie. Zo lang de huursubsidie niet automatisch wordt toegekend moet men meer inzetten op de bekendheid ervan.

9. De private en publieke ruimte moet nu en in de toekomst onderhevig zijn aan een seniorentoets. De omgeving waarin senioren wonen is belangrijk in het gezond ouder worden.

10. De regelgeving omtrent het bouwen en verbouwen van woningen om deze leeftijdsvriendelijker te maken zijn te ingewikkeld en zouden eenvoudiger kunnen. Veel mensen beginnen niet aan verbouwingsprojecten door de vele regeltjes en bouwvoorschriften.

 

Brussel, 07/06/2019