Digitale inclusie

Standpunten ABVV Senioren

1. Het internet is er voor iedereen. De toegang tot het internet is voor de ABVV Senioren een fundamenteel basisrecht. Het internet is een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven, daarom is het verhinderen of ontzeggen daarvan onaanvaardbaar.

2. Iedereen moet toegang hebben tot een kwaliteitsvol basisinternet. De Overheid moet dringend werk maken van zo’n gratis basispakket internet (minimumdebiet). Alles buiten het basispakket moet breed toegankelijk zijn voor iedereen, daarop geldt dan het sociaal tarief voor internet.

3. Digitale media moeten betaalbaar zijn voor iedereen. De overheid moet een sociaal tarief voorzien voor digitale apparatuur zodat de meest kwetsbare individuen een kans krijgen tot de aanschaf ervan. De ABVV Senioren denken hierbij aan een subsidiepot of recyclingprogramma.

4. Investeer in kwaliteitsvolle internetverbindingen voor iedereen. De ABVV Senioren pleiten voor het installeren van een basisconnectiviteit. Het uitrollen van een 3G en 4G (in de toekomst 5G) netwerk over heel Vlaanderen moet mogelijk zijn. In analogie met de bijna volledige dekking van het breedbandnetwerk.

5. Een uitgebreid netwerk van publieke computerruimten is belangrijk om de digitale kloof te dichten. De toegang tot een computer en het internet wordt op deze manier vergroot. Daarbovenop is het belangrijk om bij de publieke computerruimtes de nodige begeleiding en vormingsinitiatieven te voorzien.

6. Iedereen moet de kans krijgen om digitale vaardigheden aan te leren. De overheid moet veel meer investeren in laagdrempelige basiscursussen digitale media en daarover op de gepaste manier sensibiliseren. Digitale geletterdheid in al haar facetten (kritische blik op informatie, knoppenkennis, gebruikswijze, …) is belangrijk voor zowel de jongeren als de senioren. Men moet daarom zowel de nodige inspanningen leveren in het onderwijs als in opleidingen daarbuiten.

7. Het maken van een basisgids digitale media. Overheidsdiensten zullen tegen 2020 volledig gedigitaliseerd worden. De overheid moet er daarom voor zorgen dat elke inwoner stap voor stap dat digitale aanbod kan opvolgen door middel van papieren brochures. Zo’n basisgids zou elk jaar een actualisatie moeten krijgen zodat de inwoners de online overheidsdiensten op elk moment makkelijk kunnen raadplegen. Deze basisgids moet als leidraad dienen voor alle actoren in de dienstverlening.

8. De rol van de middenveldorganisaties versterken. Het erkennen van de verschillende organisaties die inzetten op e-inclusie is onvoldoende, er moet een structureel financieringsplan tegenover staan. Daarnaast moet het gebruik van digitale media ook opgenomen worden in andere projectoproepen (zoals rond armoede).

9. De niet-digitale dienstverlening moet ten allen tijde beschikbaar blijven voor de bevolking. Niet iedereen kan of wil zich momenteel digitaliseren en daar moeten alle instanties rekening mee houden. Dit mag ook niet resulteren in extra kosten voor de niet-digitale gebruikers.

10. De persoonsgegevens van burgers moeten beschermd worden van derden. Het ongeoorloofd verwerven, doorgeven of verkopen van digitale persoonlijke gegevens moet gesanctioneerd worden.

 

Brussel, 11/03/2019