Dagprijzen in woonzorgcentra onder controle

De jaarlijkse monitoring van de dagprijzen heeft nood aan nuance.

De jaarlijkse monitoring van het Agentschap Zorg en Gezondheid brengt de prijsevolutie van de dagprijzen in alle Vlaamse woonzorgcentra in beeld. De gemiddelde dagprijs op 1 mei 2018 bedroeg 57,59 euro, dat is 2,29% meer dan in 2017. Dat is de laagste stijging sinds de monitoring in Vlaanderen werd ingevoerd. De ABVV Senioren stellen zich vragen bij de huidige positieve beeldvorming rond de dagprijzen van de Vlaamse woonzorgcentra. Er is nood aan een kanttekening bij de cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dat de stijging van dagprijzen min of meer onder controle lijken te komen vinden we als ABVV Senioren positief nieuws. De Vlaamse Sociale bescherming, de prijscontroles en het infrastructuurforfait zijn daar medeverantwoordelijk voor. Toch heeft het nieuws van het Agentschap Zorg en Gezondheid nood aan een portie nuance.

Veel bewoners en familieleden zitten na het lezen van dergelijke nieuwsberichten nog steeds met een heel wrang gevoel. De dagprijs mag dan minder hard stijgen, ze was al heel hoog. De rushtuisbarometer van de socialistische mutualiteiten maakte dat duidelijk, 3 op de 4 ouderen komen niet toe met hun inkomen om de rusthuisfactuur te betalen. De gemiddelde maandprijs van 1728 euro voor een woonzorgcentrum blijft een gigantisch bedrag, een belangrijke nuance.

Dat die rusthuisfactuur meer bedraagt dan de gemiddelde dagprijs van 57,59 euro (verblijf, verpleging en de maaltijden) wordt vaak vergeten. Extra kosten, zoals voor de kapper of de was, worden niet meegerekend in de berekeningen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat die extra kosten daarbovenop niet worden geplafonneerd is zorgwekkend, een belangrijke nuance.

De bevoegdheid over de dagprijs van woonzorgcentra is sinds 2014 overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. In 2016 leverde dat voor het eerst betrouwbare en volledige data over de dagprijzen in woonzorgcentra. Dat het nog maar de derde monitoring betreft lijkt ons een belangrijke nuance.

We blijven als seniorenorganisatie van het ABVV hameren op een betaalbare rusthuisfactuur voor iedereen. Transparantie over dagprijzen en supplementen, een maximumfactuur op de extra kosten, automatische toekenning van sociale rechten én een degelijke investering in de ouderenzorg kunnen daar voor zorgen. Zolang dat niet gebeurt zullen meer en meer mensen de rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, dat kunnen de ABVV Senioren niet toelaten. Samen strijden wij voor een betaalbare rusthuisfactuur zonder nuances.

De Radeis
Lees hier de nieuwste editie!

Lezen