Akkoord IGO Controles

Eén jaar nadat het ABVV actie voerde  aan het kabinet van minister Lalieux is er een akkoord over de controles op IGO gerechtigden. IGO staat voor  Inkomens Garantie voor Ouderen.

Er schortte tot voor kort wat aan de IGO-controle procedure. De controles aan huis door de postbodes van bpost waren een onaanvaardbare schending van het privéleven van gepensioneerden. Bovendien leidde die procedure tot heel wat onterechte schorsingen. Deze zijn nu gelukkig verleden tijd. Dit is een stap in de goede richting. Daarom adviseerde het ABVV positief in het beheerscomité van de Federale pensioendienst (FPD).

Tegelijk heeft het ABVV ook enkele opmerkingen bij de hervorming:

  • De nieuwe procedure biedt betere garanties op vlak van privacy. De impact op het aantal schorsingen is nog onzeker. Wij eisen hier een strikte Zodat we een goed zicht krijgen op de onterechte schorsingen. Mensen die een IGO ontvangen zijn uiterst kwetsbaar. Een goede opvolging hiervan is een must.
  • Wij betreuren dat de IGO-gepensioneerden het hoorrecht hebben vooraleer hun IGO wordt geschorst. Dat hoorrecht was nochtans expliciet opgenomen in een gezamenlijk advies van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) en het Steunpunt tot bestrijding van armoede.[1]
  • IGO-gepensioneerden mogen maar 29 dagen in het buitenland verblijven. Wij vinden dit een strenge verblijfsvoorwaarde. We stellen voor om dit uit te breiden tot 90 dagen. Sommige uitkeringstrekkers kunnen tot 90 dagen in het buitenland verblijven. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap.