Acties voor betere uitkeringen op 28 september

Op maandag 28 september voeren het ABVV, ACV en het ACLVB een gemeenschappelijke actiedag over het hele land om aandacht te vragen voor de uitkeringsgerechtigden. Werkgeversorganisaties blokkeren namelijk het sociaal overleg over de toepassing van de zogenaamde ‘Welvaartsenveloppe’, een mechanisme om de sociale uitkeringen gelijke tred te laten houden met de loonevolutie.

Een gemeenschappelijk advies tussen werkgevers en werknemers moest eigenlijk klaar zijn op 15 september 2020 maar dat werd geblokkeerd door werkgevers. Zij willen het debat daarover koppelen aan de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord 2021-2022 (IPA). Pure chantage van werkgeverskant!

Uitkeringsgerechtigden worden extra hard getroffen door de coronacrisis en een groot deel onder hen beschikt over een uitkering onder de armoededrempel. Dat de werkgevers de boot afhouden voor onderhandelingen over de toepassing van de welvaartsenveloppe is dus schandalig.

Voor de vakbonden is het ook wel duidelijk dat een toepassing van de welvaartsenveloppe alleen niet zal volstaan om de groeiende armoedecijfers tegen te houden en terug te dringen. Daarom lanceerden ze samen nog volgende eisen:

  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

 

Om deze eisen en de toepassing van de welvaartsenveloppe kracht bij te zetten organiseren de drie vakbonden op 28 september 2020 acties* over het hele land. In bijlage kan je het gemeenschappelijk pamflet en de eisenbundel ‘welvaartsenveloppe’ terugvinden.

 

*De acties worden verspreid in de gewesten georganiseerd. Neem daarom een kijkje op de facebookpagina of de website van verschillende gewesten. Deelnemers moeten zich houden aan de geldende veiligheidsmaatregelen.