Actie ABVV Senioren kabinet van Pensioenen

De ABVV Senioren zijn niet te spreken over de nieuwe en oneerlijke controles op de inkomensgarantie-uitkering voor ouderen (IGO). Daarom voerden we samen met andere middenveldorganisaties actie op 17 februari om 10 uur aan het kabinet van de Minister van Pensioenen. Ongeveer 200 mensen vanuit verschillende middenveldorganisaties verzamelden zich om hun ongenoegen over de IGO-procedure te tonen, waaronder ook verschillende ABVV Senioren.

Oude procedure

De overheid stuurde een verblijfsdocument naar personen met een IGO (bij wijze van steekproef). Zij moesten met dat document naar de gemeente om te laten vaststellen dat ze op dat Belgisch adres verblijven. Vervolgens werd het document naar de Pensioendienst gestuurd. Dit alles moest gebeuren binnen een termijn van 35 dagen, dat werd alreeds verminderd naar 21 dagen. Als dit niet tijdig gebeurde dan werd de betaling van de IGO opgeschort.

Nieuwe procedure

De postbode belt aan bij de personen met een IGO en geeft het verblijfsdocument af. Is de betrokkene thuis dan wordt de identiteitskaart gecontroleerd (net zoals bij een aangetekende zending) en wordt het document ondertekend. De Pensioendienst krijgt vervolgens automatisch een elektronische melding. Is de betrokkene niet thuis dan komt de postbode nog tweemaal aanbellen binnen de termijn van 21 dagen. Enkel bij de derde poging zal de postbode een verblijfsdocument in de brievenbus achterlaten. Met dat document moet de betrokkene naar de gemeente stappen en laten ondertekenen, én opsturen naar de Pensioendienst. Daarvoor krijgt men nog maar 5 dagen de tijd.

Wat is daar mis mee?

  1. IGO-begunstigde wacht continu op de postbode en durft de woning niet meer te verlaten.
  2. De postbode wordt aanzien als een controleur en verliest de sociale rol die hij of zij kan spelen.
  3. Heel veel mensen verliezen onterecht hun IGO-uitkering ondanks dat ze effectief thuis waren of zich op Belgisch grondgebied bevonden (de bel niet horen, bij familie op bezoek, …)
  4. Is de controleopdracht van BPOST wel wettig? De postbodes zijn niet beëdigd en ze zijn ook geen sociale inspecteurs zoals bepaald volgens het Sociaal Strafwetboek.

Actie 17 februari

Er werden getuigenissen voorgelezen van personen die een dergelijke controle door een postbode hebben meegemaakt en van personen die hun IGO onrechtmatig zijn kwijtgeraakt. Daarnaast werden bezorgdheden en aanbevelingen voorgelezen van de ouderenorganisatie le Gang des vieux en colère, de verschillende Netwerken Armoedebestrijding, Liga voor Mensenrechten, mutualiteiten en vakbonden. Zo nam Raf De Weerdt (federaal secretaris) namens het ABVV het woord.

Daarnaast werd er ook een ludieke actie uitgevoerd, een wedstrijd met mensen op krukken en in een rolstoel om op tijd bij de postbode te geraken (finish). Dit om aan te tonen dat het voor oudere mensen vaak onmogelijk is om op 69 seconden (de wachttijd dat de postbode voor de deur blijft staan) de deur te openen. Tot slot heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen een aantal vertegenwoordigers van de verenigingen en vertegenwoordigers van het kabinet.

Wat nu?

Het kabinet heeft uiteindelijk besloten om de controles niet op te schorten en te wachten op de volledige interne evaluatie van de IGO-maatregel. Op 3 maart heeft er nog een hoorzitting plaats in de commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen over de IGO-controles. De ABVV Senioren volgen dit dossier van naderbij en communiceren over beslissingen van de overheid eventuele verdere acties.