ABVV Senioren steunen kandidaten op lijst 3

Sociale verkiezingen

De ABVV Senioren schreven een brief naar de ABVV-kandidaten op lijst 3 om hen een hart onder de riem te steken. Hieronder kan je die integraal lezen.


 

Beste kameraad

Wij, de ABVV-senioren, vinden het enorm straf dat je kandidaat bent bij de aankomende sociale verkiezingen. We hebben er zelf ooit gestaan. Een tijdje geleden, met iets andere uitdagingen, maar we kunnen je allemaal ons verhaal vertellen dat het delegeeschap de moeite waard is. Daarom voeren we nu nog steeds actie. We willen je kandidatuur op lijst 3 dan ook voluit steunen. Niet met een lang verhaal dat begint met “Luistert hé, in onzen tijd”, maar als kameraden die vandaag dezelfde strijd voeren. Je dacht misschien dat we die stok bij ons hebben voor het evenwicht, maar die dient toch vooral om ze ergens voor te steken. Of in het wiel, als het moet. Of achter een deur.

Als er iets is dat deze coronacrisis ons duidelijk heeft gemaakt, dan is het hoe onrechtvaardig de huidige neoliberale besparingseconomie is voor zowel werknemers als voor gepensioneerden.

De afgelopen maanden zijn de senioren veel in het nieuws geweest. Ze zijn immers extra kwetsbaar. Je bent voorzichtig met bezoekjes. Ze kunnen de kindjes niet meer opvangen. Je hebt je ouders, de bomma of de bompa al lang niet meer geknuffeld. Het dramatische verhaal van de duizenden coronadoden in de woonzorgcentra maakt dan ook woedend. De jarenlange besparingen lieten de bewoners in chaos achter en het zorgpersoneel werd zonder beschermingsmateriaal aan hun lot overgelaten. Terwijl senioren voor een kamer bijna het dubbele van het gemiddelde pensioen betalen, vullen de aandeelhouders, projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders hun zakken op kosten van de ouderen en de gemeenschap.

Ondertussen werd ook duidelijk dat de werknemers met de laagste lonen vandaag het grootste besmettingsrisico lopen. Dat is niet toevallig. Zij werken vaker in slechte en onveilige omstandigheden. Het verhaal van deze crisis is dat de échte helden het slechtst betaald worden, het snelste ziek worden en als het aan deze Vlaamse regering ligt, draaien ze straks ook nog op voor de kosten. Ondertussen zijn de woekerwinsten voor de CEO’s van de grootste bedrijven en hun aandeelhouders tijdens de crisis met miljarden gestegen.

We staan op een kritiek punt om het tij te keren.

De rode draad doorheen al deze problemen is dat wij, de gewone mensen, onrechtvaardig behandeld worden. Of we nu in loondienst zijn, met pensioen of (tijdelijk) werkloos. Als socialistische vakbond moeten we een sterke tegenmacht vormen. Alleen gezamenlijk kunnen we onze positie versterken. Of we nu samen actievoeren voor een minimumloon van €14, een minimumpensioen van €1500, of veilige werkomstandigheden, we voeren dezelfde strijd. Dat is waarom wij als gepensioneerden nog steeds actievoeren.

Collectieve actie loont. Zo bouwde de socialistische beweging stap voor stap de sociale zekerheid uit, alsook de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers en volwaardig sociaal overleg in ondernemingen.

Ook jouw individuele actie loont. Als ABVV-kandidaat ben je niet alleen een steun voor je collega’s, maar tegelijkertijd ook voor alle werknemers in dit land. Jij staat mee op de barricade in jouw bedrijf, maar tegelijkertijd ook – samen met alle andere ABVV-militanten – in de strijd voor een sterkere sociale zekerheid en een betere bescherming van werknemers.

Wij, de ABVV-militanten van de seniorenwerking,  steunen je kandidatuur. En waar de onrechtvaardigheden ook zitten, wij steken er mee een stokje voor.  Samen Sterk !

Kameraadschappelijk,

De ABVV-senioren