ABVV Senioren Antwerpen lanceren campagne ‘Medische Factuur’

De ABVV Senioren Antwerpen lanceerden op 29 april 2019 een campagne over de steeds hogere medische facturen in de Belgische gezondheidszorg. Een onrustwekkende situatie die steeds meer gezinnen in de problemen brengt.

Waarom een campagne over de Medische Facturen?

Ziek maakt arm. Door de dalende koopkracht en de dure medische behandelingen moeten steeds meer mensen onmogelijke keuzes maken tussen hun gezondheid of andere noodzakelijke uitgaven. Eén op vier huishoudens in België geeft aan dat hun uitgaven voor gezondheidszorgen problematisch hoog zijn. (Bron: De gezondheidsenquête) Meer dan 150.000 Belgen met een laag inkomen hebben vorig jaar hun zorgvraag uitgesteld. (Bron: Eurostat) Mensen worden bij ziekte of na een ongeval in armoede geduwd. Dat is volstrekt onaanvaardbaar in een welvarend Vlaanderen. Antwerpen is bovendien de duurste provincie voor patiëntenfacturen. (Bron: Ziekenhuisbarometer, De Voorzorg)

D 5 eisen van de ABVV Senioren Antwerpen:

  1. Gezondheidszorg is een basisrecht: De koopkracht van mensen daalt door de stijgende medische factuur. Dat moet stoppen want ziek zijn maakt arm. Steeds meer mensen moeten onmogelijke keuzes maken tussen hun gezondheid of een andere noodzakelijke uitgave.
  2. Stop de besparingen op de sociale zekerheid: De sociale zekerheid zorgt er voor dat uw gezondheidszorgen veel betaalbaarder worden. De huidige Regering bespaart hierop ten koste van vele mensen, en dat moet stoppen.
  3. Een automatische toekenning van de Verhoogde Tegemoetkoming: Een grote groep mensen in een kwetsbare positie doet nog geen beroep op hun recht op de Verhoogde Tegemoetkoming. De Verhoogde Tegemoetkoming zou automatisch toegekend moeten worden om het armoederisico te doen dalen.
  4. Stop de torenhoge supplementen voor een éénpersoonskamer: De prijzen voor een éénpersoonskamer zijn zo hoog, dat ze een exclusiviteit zijn geworden. Een groot gedeelte van de opleg voor een éénpersoonskamer gaat bovendien naar particuliere artsen in plaats van het dekken van de zorgkosten.
  5. Elke patiënt moet volledige transparantie krijgen over de meest betaalbare behandeling: Er wordt niet altijd het meest betaalbare medicijn voorgeschreven. er worden geheime afspraken gemaakt tussen de fabrikanten en de huidige regering waardoor nieuwe medicijnen of behandelingen enkel aan woekerprijzen beschikbaar zijn. Deze praktijken moeten stoppen.

Lees alle eisen nog eens na op de pdf (zie downloads) en doe de quiz!

#moetenkiezenisverliezen #zorgzonderzorgen