ABVV reikt zure prijs uit aan VDAB

Op maandag 12/12 om 12u reikte het Vlaams ABVV de allereerste gouden citroen uit aan de VDAB. De Vlaamse dienst krijgt de prijs voor de manier waarop mensen in SWT (het vroegere brugpensioen) zowel als andere oudere werkzoekenden, verplicht worden tal van opdrachten uit te voeren zonder noemenswaardige kans op werk.

Met de prijs klaagt het Vlaams ABVV de leeftijdsonverschillige begeleiding van oudere werkzoekenden aan. De VDAB geeft hen verplichte opdrachten en maakt hierbij systematisch abstractie van hun leeftijd, hun lage kansen op werk maar ook hun ervaring of specifieke context.

De uitreiking ging door aan het Brusselse hoofdkantoor van VDAB. Op de actie waren oudere werkzoekenden uit de verschillende Vlaamse provincies aanwezig. De actievoerders droegen regenvesten en een paraplu met opschrift ‘Ceci n’est pas un citron’ als symbool van hun vaak lange carrière.

Voor het Vlaams ABVV is de VDAB-begeleiding van oudere werkzoekenden dringend aan herziening toe. Waar in een eerdere besparingsronde de specifieke begeleiding van deze werkzoekenden weggesaneerd werd en vervangen door een algemene begeleiding zonder aandacht voor leeftijd, moet deze specifieke begeleiding opnieuw een plaats krijgen binnen de VDAB. Een aanpak op maat, met respect voor het afgelegde traject, de opgedane ervaring en aandacht voor de reële arbeidswensen en -kansen is meer dan nodig.

“Het aantal signalen dat wij krijgen van absurde opdrachten voor oudere werkzoekenden swingt de pan uit”, aldus Algemeen Secretaris Caroline Copers. “Er zijn mensen die voor hun eigen vroegere job moeten solliciteren of die een half jaar voor pensionering nog een opleiding van drie maand moeten volgen. Wij willen af van dit soort pestgedrag. VDAB moet opnieuw naar de mens achter de werkloosheidsuitkering kijken. Zeker bij oudere werknemers, die vaak al jaren van werken en bijdragen op de teller hebben staan, is dat belangrijk en een kwestie van simpel respect.”