(0)

Selecteer Regio

Vrouw zoekt pensioen

11 november is het nationale vrouwendag. Een dag om de vrouwenemancipatie op de agenda te plaatsen. De strijd is echter nog lang niet gestreden. Mannen en vrouwen zijn vandaag gelijkwaardig, maar niet gelijk.


Hoog armoederiscio bij gepensioneerde vrouwen

Het maandelijkse pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer bedraagt gemiddeld 750 euro. Haar mannelijke collega ontvangt gemiddeld 1000 euro pensioen. Vrouwen moeten het met 250 euro per maand minder stellen, terwijl ze langer leven en dezelfde levensstandaard aanhouden als hun mannelijke collega’s. Dat brengt de sociale bescherming van gepensioneerde vrouwen in het gedrang en dat maakt hen kwetsbaar.

Oorzaken van de genderpensioenkloof

De genderpensioenkloof is het gevolg van de loonkloof, de loopbaankloof, de zorgkloof en de genderongelijkheid in het arbeidsmarktbeleid. Maar ook van onevenwichtige pensioenhervormingen en besparingsmaatregelen in de sociale zekerheid.

9% van de mannen werkt deeltijds in de privé, tegenover 45% van de vrouwen.  De vrouw staat in voor het huishouden en de kinderen, terwijl de man voltijds blijft werken. Vrouwen werken bovendien vaak in sectoren waar de lonen laag zijn, zoals de schoonmaak, de distributie en de dienstencheque. Dit heeft grote gevolgen voor het pensioen.

De besparingen die de Federale Regering recent doorvoerde, zetten vrouwen helemaal in de kou. De voorwaarden om recht te openen op het minimumpensioen worden strenger voor wie een onvolledige loopbaan heeft.  Het vervroegd pensioen zal enkel nog kunnen bij wie 42 jaar gewerkt heeft. Vrouwen hebben gemiddeld 35 jaar gewerkt, zij vallen volledig uit de boot.

Standpunt ABVV Senioren

  1. De economische onafhankelijkheid van vrouwen moeten worden aangemoedigd.Ouderschap mag niet enkel de verantwoordelijkheid van vrouwen zijn.
  2. De overheid moet voorzien in voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Wachtlijsten in de kinderopvang moeten worden weggewerkt. ABVV Senioren eisen een uitbreiding van het vaderschapsverlof en voldoende onderbrekingsmogelijkheden voor vader en moeder, volledig vergoed en gelijkgesteld in de pensioenberekening.
  3. De genderongelijkheid op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. De loonkloof moet weggewerkt worden. Bedrijven kunnen een rol spelen in noodopvang voor zieke kinderen die niet naar de crèche mogen. Vergaderingen kunnen op ‘gezinsvriendelijke’ uren worden gepland.
  4. Een arbeidsduurvermindering naar 35 uur per week voor iedereen is economische haalbaar en sociaal wenselijk.
  5. Een zuivere individualisering van pensioenrechten kan voor ABVV Senioren niet. De volledige afschaffing van afgeleide rechten zorgt ervoor dat gezinnen met een klein pensioen in armoede terechtkomen. Het vergroot de ongelijkheid tussen gepensioneerden.

Terug Top