(0)

Privacyverklaring

Selecteer Regio

Betaalbare ouderenzorg op kosten van onze kinderen?

De Vlaamse begroting 2018 is rond. De Vlaamse minister-president klopt zich op de borst. Echter de wachtlijsten voor een woonzorgcentrum zijn nog even lang. Om nog maar te zwijgen van de hoge rusthuisfacturen. Steeds meer mensen moeten hulp zoeken bij hun kinderen. CD&V moedigt dit zelfs aan.


Wat is de onderhoudsplicht?

De onderhoudsplicht is de plicht die kinderen hebben ten opzichte van hun ouders om hen te onderhouden. Ouderen met onvoldoende financiële middelen kunnen zich wenden tot het OCMW wanneer ze hun verblijf in een woonzorgbedrijf niet kunnen bekostigen. Het OCMW heeft het recht om de gemaakte kosten deels of volledig terug te vorderen bij de familie. Het bedrag wordt vervolgens gedeeld door het aantal onderhoudsplichtige familieleden.

Wie zijn de onderhoudsplichtige familieleden?

De echtgenoot of echtgenote, de kinderen (ook geadopteerde of buitenhuwelijkse kinderen), de kleinkinderen, maar ook de aangetrouwde familie.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan het OCMW de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten :

  • Slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige
  • Jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige
  • Slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige
  • Slechte financiële situatie van de onderhoudsplichtige
  • Verspilling door de begunstigde
  • Weigering van hulp door de begunstigde

Als een onderhoudsplichtige een jaarlijkse netto-belastbaar inkomen heeft  van minder dan 18.418,60 euro mag het OCMW niet terugvorderen. Het bedrag van 18.418,60 euro wordt verhoogd met 2578,60 euro voor elke persoon ten laste.

De gemeente is bovendien vrij om te kiezen of ze de kosten wil terugvorderen of niet. Maar een klein aantal gemeenten vordert niets terug.

Standpunt ABVV Senioren

ABVV Senioren eist al jaren de afschaffing van de onderhoudsplicht. Het systeem is onrechtvaardig en nefast voor de familiale relaties. Kleine gezinnen zijn benadeeld, de ouders worden opgezadeld met een schuldgevoel en de kosten zijn niet te onderschatten.

De onderhoudsplicht verhult bovenal een harde realiteit. De dagprijs voor een woonzorgcentrum is de voorbije vijf jaar met 20% gestegen. Gemiddeld betaalt een Vlaming in een vzw woonzorgcentrum net geen 1500 euro per maand. Veel meer dan het gemiddelde pensioen toelaat.

Om de betaalbaarheid van onze ouderenzorg te garanderen, volstaan twee eenvoudige en sociaal verantwoorde ingrepen: een inkomensgerelateerde dagprijs voor het woonzorgcentrum en een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten. Tenslotte is het niet meer dan logisch dat wie zijn leven lang heeft bijgedragen aan de belastingen, recht heeft op maatschappelijke solidariteit.

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.