Bookmark and Share

Babbel met Tine Heyse, schepen stad Gent

Gent wil klimaatneutraal worden tegen 2050. Hoe pakken ze dat aan? Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid in de stad Gent, bezocht tijdens de ABVV-klimaatweek de klimaatstraat in Gent waar we een babbel hadden met haar.


Gent klimaatneutraal in 2050

Tine Heyse: “Klimaatprobleem is een topprioriteit voor het Gents stadsbestuur. We willen een klimaatneutrale stad hebben tegen 2050. Dit lijkt veraf, maar het betekent wel degelijk dat gisteren reeds volop de voorbereidingen moesten zijn opgestart.

De internationale klimaatonderhandelingen lopen moeilijk en boeken te weinig vooruitgang. Nochtans dringt de tijd. Vandaag moeten we op alle niveaus aan het werk en onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Steden zijn niet zomaar het kleine broertje in een internationale context

Tine Heyse: “Gent lost niet op zijn eentje de problemen op. Maar meer en meer zijn de gevolgen van de klimaatopwarming merkbaar in de steden. We moeten onze verantwoordelijkheden nemen om de impact voor te bereiden.

De klimaatverandering is onafwendbaar. De meeste mensen wonen in steden en net deze steden zijn gevoelig voor bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect. Dat betekent dat het op warme dagen in steden drie tot acht graden warmer is. Je hebt er alle belang bij dit aan te pakken.

Bovendien is de klimaatopwarming aanpakken, ook goed voor de Gentenaars zelf. De inspanning brengen de klimaatopwarming en het energievraagstuk tot aan de rand van het bed van de Gentenaars.”

Geen ver van ons bed show

Tine Heyse: “Willen we de inwoners voorbereiden op de stijgende energieprijzen, dan kan dat het best door het woningenbestand energiezuinig te krijgen. Dat is een win voor het klimaat en een win voor hun portemonnee.

We moeten met ons beleid de klimaatweerbaarheid van de kwetsbaarste groepen vergroten. Ook mensen met beperkte financiële mogelijkheden moeten de kans krijgen in energiezuinige en gezonde woningen te wonen. We moeten de armsten wapenen tegen de stijgende energieprijzen.”

Hogere energiepremies

Tine Heyse: “Concreet mikken we hier op twee sporen. De eerste zijn de klassieke energiepremies, maar we passen deze aan de context van de stad aan. Mensen met beperkte financiële mogelijkheden zullen hogere premies krijgen.

Een tweede spoor is trajectbegeleiding via de vzw Regent die energieleningen voor enegiebesparende maatregelen in huis verstrekt. Voor mensen die geen riant loon hebben is de lening aan nul procent rente en kunnen premies worden voorgeschoten. We hebben bovendien via de vzw ook specifieke premies voor mensen die het niet breed hebben”

Bedrijven

Tine Heyse: “We nemen ook initiatieven om de energie-efficiëntie van de bedrijven te vergroten. We richten ons op kleinere bedrijven. Het energievraagstuk van de grootste bedrijven wordt Europees geregeld. We werken met premies, maar ook hier maken we de keuze om een traject af te leggen.

 Momenteel werken we met 15 bedrijven in zo’n traject. In die trajecten wordt info gedeeld en ter beschikking gesteld voor andere bedrijven om te leren.”

Werknemersvertegenwoordigers mee in bad

Tine Heyse: “Het klimaatbudget van het stadsbestuur is rond. Dat moet renderen. Hiervoor mikken we logisch ook op technologische innovatie, maar we moeten bekijken hoe we werknemers hierbij kunnen betrekken. We moeten evolueren naar een mix van technologische innovatie en sociale vernieuwing met daarin een grotere werknemersbetrokkenheid.”

Middenveld verliest veel na de crisis

Tine Heyse: “De rol van het middenveld is belangrijk. Het lukt niet alleen als we klimaatneutraal willen worden. Dat zal samen moeten met bedrijven, burgers en middenveld.
We moeten evolueren naar een contact van co-creatie. Dat is bijvoorbeeld samen werken met (energie)coöperatieven waarin onze rol er vooral in bestaat om te faciliteren, barrières helpen op te ruimen.

Mee investeren is eventueel ook een optie. Op wijkniveau moeten we bekijken hoe we buurten kunnen activeren om klimaatneutraal te worden. We wlllen hierbij ruimte geven aan initiatieven van onderuit, voor initiatieven van het middenveld. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met het middenveld.”

Klimaatweek van het ABVV

Tine Heyse: “De vakbond neemt het klimaatprobleem meer en meer ernstig. En doet meer en meer wat het zou moeten doen op dit terrein. Dit is alleen maar aan te moedigen. De klimaatweek van het ABVV is dan ook een zeer nuttig initiatief.

Veel mensen denken nog te vaak dat klimaatprobleem niet prioritair is in tijden van crisis. Dat is het wél. Je pakt de energiearmoede aan en creëert jobs. Het ABVV heeft gelijk. Als we onze woningen isoleren, gaan we investeringen uitlokken in de renovatiesector. Het is broodnodig om daar jobs te creëren.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

armoede duurzame ontwikkeling groene economie groene jobs klimaat milieu militanten sociale huisvesting

Terug Top