Bookmark and Share

Babbel met BBTK-secretaris Stijn Heuvelmans

De ABVV-klimaatweek 2013 was bij zorg en begeleidingscentrum Ave Regina vzw in Lovenjoel.


Bij Ave Regina vzw in Lovenjoel zetten de bbtk vakbonsafgevaardigden reeds jaren de milieuproblematiek op de agenda van het overleg. De ABVV-klimaatweek 2013 was de gelegenheid om resultaten van het personeel in de kijker te zetten. Deze actie is een bedanking voor het werk van de mensen, vertelt BBTK-secretaris Stijn Heuvelmans.

De energie uitdagingen in de social profit sector

Stijn: “De uitdagingen zijn niet klein. De sector (ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen…) kampt veelal met een groot aantal oude gebouwen. Deze zijn vaak slecht geïsoleerd en hebben nog enkele beglazing en oude verwarmingssystemen. Bijkomende hindernis: er zijn geen extra middelen specifiek voor ecologische maatregelen. Verbouwingen en renovaties worden wel gedeeltelijk gesubsidieerd maar er is nood aan extra input voor “groene” maatregelen. Nu zou je deze ingrepen moeten betalen met de eigen werkingsmiddelen van de instellingen. Terwijl de laatste jaren deze werkingsmiddelen niet eens meer geïndexeerd zijn door de overheid. Dit maakt de uitdagingen om op het terrein milieumaatregelen te realiseren moeilijker.”

Een trekkersrol voor de syndicale delegatie

Stijn: “De syndicale delegatie binnen Ave Regina is de trekkende kracht geweest. Ze hebben jarenlang aan de bel getrokken en er op gewezen dat er ernstiger moest nagedacht worden over milieuduurzaamheid. Wat je merkt is dat er langzamerhand hierdoor iets in gang werd gezet.”

Je moet klaar zijn voor duurzame keuzes

Stijn: “Je merkt dat om tot een meer milieuvriendelijke werkplek te komen je een weg moet afleggen. Er moet een en ander kunnen rijpen in de hoofden. Maar eenmaal het proces is gestart, steken de trekkers anderen aan en zetten ze iets in gang. Dan volgt er een dynamiek waarin ideeën naar boven komen. Zo kwam er voorstel voor een veggie-dag van één van de werknemers. Een dag vleesloos eten in de instelling heeft een positieve impact op de ecologische voetafdruk van Ave Regina en is nog gezond ook.

Vele kleine dingen aanpakken weegt door in het verbeteren van de milieubalans. Denk aan de campagne van de overheid: ‘Maar 1 blikje, denken 2 miljoen mensen per jaar.’ Iedereen kan het licht uitdoen en de deuren sluiten om de warmte binnen te houden als de radiator opstaat.”

De grens van het laaghangend fruit

Stijn: “Maar het enkel bij de kleine dingen houden kent ook zijn grenzen. Je komt op een punt dat je moet investeren om de milieu-impact verder te verminderen. Nog te vaak is dat de brug te ver.

Vaak zie je de stickers ‘doe het licht uit’ op de werkplek, maar zelfs dan merk je dat het licht blijft branden. Ideaal is dan een automatische verlichting te installeren, maar hiervoor heb je middelen nodig en die liggen niet voor het grijpen.

Als het in de wintermaanden door een slechte thermostaat te warm wordt op kantoor zie je vaak het raam opengaan. Voor renoveren is geld nodig. Het kost veel geld om te isoleren en andere energiemaatregelen te nemen, dus wordt het uitgesteld. En dan zit je met een vicieuze cirkel opgescheept. Directies geven er dan noodgedwongen de voorkeur aan om de energiefactuur of brandstoffactuur te betalen.

Hier laat de overheid kansen liggen om in te grijpen en financiele steun te bieden. De middelen voor de sector worden schaarser en de vraag naar (millieuvriendelijke)renovaties en nieuwbouwprojecten stijgen.”

Klimaat en werknemerswelzijn

Stijn: “In het CPBW kan de syndicale delegatie in overleg gaan over de milieuproblematiek, maar het is niet overal een prioriteit. Het blijft sterk afhankelijk van persoonlijke interesse. Het is zeker nog niet verworven. In verhouding met de problematiek gaan we niet snel genoeg vooruit.

Nochtans is de klimaatopwarming van belang voor werknemers. Welzijn van werknemers is een taak van de vakbond. Een leefbaar leefmilieu en klimaat hoort evengoed bij het welzijn van werknemers en burgers. Het is dan ook de taak van de vakbond en de delegees om binnen de bedrijven de problemen op te sporen en te duiden. Ook als dat op het milieudomein is.”

De rol van de overheid

Stijn: “Wanneer zie je wel een concrete gedragswijziging ontstaan? Dat is wanneer de wetgeving wijzigt, zoals bijvoorbeeld bij het nieuwe materialendecreet. De sterkste verandering komt soms van bovenaf. Dat moet de overheid zien als een kans.

Momenteel grijpt de overheid die kans nog te weinig. Je kan als overheid bijvoorbeeld de milieukost van vervuilende producten aanrekenen zodat duurzamere producten aantrekkelijker worden. Zo ga je de keuzes van mensen en bedrijven verbeteren.”

Pas geloven als je het voelt, is niet zonder gevolgen

Stijn: “Het draagvlak voor het in rekening brengen van de milieukost moet je zoeken. Maar je moet eerlijk blijven met jezelf. De klimaatopwarming is een realiteit. We mogen van geluk spreken dat we bijvoorbeeld niet in de Filippijnen wonen. In het Zuiden zijn de gevolgen veel sterker voelbaar.

Maar wanneer het voelbaar is en het de hele samenleving met torenhoge kosten opzadelt, dan is het vaak te laat. We wachten te lang. We geloven alleen maar als we het voelen. Maar in het geval van de klimaatopwarming lijkt me dat te laat.”

De klimaatweek een positief signaal

Stijn: “De weg naar een klimaatneutrale samenleving is nog lang. De ABVV-klimaatweek toont aan dat het besef dat er iets moet gebeuren binnen de vakbond groeit. We zijn aan de start, de beginfase. De week is een oproep voor delegees om ook met dit thema bezig te zijn. En het geeft een aanleiding om er over te praten.

Die dialoog is belangrijk. Het brengt de problematiek dichterbij de werkvloer en tastbaarder. En geeft hopelijk zin om er iets aan te doen.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

CPBW duurzame ontwikkeling energie groene economie groene jobs investeringen klimaat milieu militanten

In beeld

Terug Top