Bookmark and Share

Waarom fietsherstellers een mooie toekomst wacht

Wat heeft het klimaat in godsnaam te maken met de arbeidsmarkt, afgezien dan van het feit dat er weinig arbeidsmarkt zal overschieten als we het klimaat finaal naar de knoppen helpen? Wel, veel meer dan je denkt.


Klimaatdoelstellingen en een beleid rond duurzaamheid bieden heel wat kansen om iets te doen rond jobcreatie, rond opleiding voor werklozen en werknemers, rond het invullen van sociale noden en andere syndicale thema’s. Alvast twee voorbeelden hoe dat in zijn werk gaat.

Jobs met toekomst voor werknemers én werkzoekenden

Voor heel wat sectoren geldt de spreuk dat de toekomst groen zal zijn of niet zal zijn. Hetzij omwille van strengere normen en afspraken die vanuit het nationale of Europese beleid gesteld worden, hetzij omdat een specialisatie in groene technologie de toekomst kan verzekeren voor sectoren die aan traditioneel belang beginnen inboeten. Denk maar aan de bouwsector, de industrie en het transport. Stuk voor stuk sectoren waarin de aandacht voor vergroening in de toekomst hoe dan ook nog zal toenemen.

Dat heeft ook rechtstreeks impact op de individuele werknemers. Zogenaamde groene vaardigheden zullen meer en meer tot de standaardprofielen gaan behoren van heel wat functies en beroepen. Sterk inzetten op opleiding om die vaardigheden aan te leren moet dus één van onze prioriteiten zijn, ook in het licht van werkzekerheid.

Er wordt hier gelukkig al volop aan gewerkt. De VDAB bijvoorbeeld werkt in samenwerking met sectoren opleidingen uit rond houtskeletbouw, duurzame bouwtechnieken, elektriciteitsbesparend werken, duurzaam transport en vlootbeheer, en groene automobieltechnieken.

Het gaat daarbij niet alleen om bedrijfsspecifieke opleidingen, maar ook om groene vaardigheden die je in meerdere beroepen nodig hebt. Zo kunnen we trouwens meteen ook de positie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt versterken. Wie zich die groene vaardigheden eigen maakt, zal meer kans hebben op werk. Bovendien zorgt het ook voor een meer duurzame tewerkstelling. We moeten opleiden naar jobs en sectoren met toekomst.

Nieuwe noden sociaal én duurzaam invullen

Waar we duurzaamheidsdoelstellingen kunnen combineren met sociale noden worden de mogelijkheden nog duidelijker.

Een goed voorbeeld zijn de Energiesnoeiers. Via sociale economiebedrijven worden er kleine energiebesparende ingrepen gedaan, thuis bij particulieren met een laag inkomen. Zo kunnen mensen die dat anders niet kunnen bekostigen toch investeren in bijv. dakisolatie en zo hun energiefactuur omlaag krijgen. Tegelijk werken we zo aan klimaatdoelstellingen. Bovendien kunnen deze ingrepen gebeuren vanuit de sociale economie, die ook nog eens voor werkgelegenheid zorgt voor wie het moeilijker heeft op de arbeidsmarkt. Dat is dus drie keer gewonnen.

Eenzelfde verhaal kan je vertellen over andere niches, zoals sociale conciërges, fietsherstelplaatsen en noem maar op. Het is dus ook in het zoeken naar dit soort niche-activiteiten, en in het stimuleren van initiatieven daarrond, dat er een belangrijke taak is weggelegd voor het arbeidsmarktbeleid.

Terug Top