Bookmark and Share

Waarom de ecologische gedachte ook een socialistische gedachte is

Drie fundamentele redenen waarom het ecologische gedachtegoed naadloos aansluit bij de socialistische beweging. Want een echte socialist heeft een harde, taaie, rode bolster met een zachte groene pit…


Sociale rechtvaardigheid

Socialisme staat voor sociale rechtvaardigheid en opkomen voor de belangen van de minst bedeelde groepen in de samenleving. Laat het nu net die groepen zijn die het eerst en het hardst zullen getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering.

Wanneer de stookoliefactuur de pan uit swingt omdat je huis minder goed geïsoleerd is, of de rekening aan de pomp bijna niet meer te betalen is maar je toch afhankelijk bent van je auto al is het maar om naar je werk te rijden… De effecten hiervan zullen veel harder aankomen bij gezinnen die het minder breed hebben. Dit wijst dan ook op een fundamentele en structurele onrechtvaardigheid in de samenleving die we moeten bestrijden.

Internationale solidariteit

Socialisme staat ook voor internationale, grensoverschrijdende solidariteit en samenwerking met het Zuiden. Stellen dat de klimaatproblematiek een grensoverschrijdend probleem is dat enkel door internationale samenwerking kan opgelost worden, is een open deur intrappen. Het verband met de socialistische beweging gaat echter verder dan dat.

Het zijn namelijk de inwoners van de minst ontwikkelde landen die als eerste dupe zijn van de gevolgen van de klimaatverandering. Zo hebben in 2012 maar liefst 32 miljoen mensen hun huizen moeten ontvluchten door natuurrampen zoals overstromingen, extreme droogte of cyclonen. Zij zijn de menselijke kost van de klimaatverandering en dat mag ons als socialisten niet koud laten. Integendeel, een beweging met een internationale reflex is het meest aangewezen om dit onrecht een halt toe te roepen.

Structuurhervormingen

Tenslotte staat socialisme ook voor een sterke overheid die de markt reguleert en de samenleving structureert. In onze historische strijd voor sociale rechtvaardigheid hebben we steeds de heersende structuren in vraag gesteld en op termijn ook weten aan te passen ten voordele van de lagere sociale klassen.

Zo is het met de huidige klimaatproblematiek ook: als we zo’n groot probleem als de opwarming van de aarde willen oplossen, zullen we een aanpassing moeten afdwingen van de structureren waarbinnen we met z’n allen samenleven, consumeren en produceren. Het is dan ook stuitend om vast te stellen dat huidige Europese leiders alle heil zoeken bij de vrije markt om een klimaatbeleid te voeren, terwijl net dat systeem de draagkracht van onze planeet zo op de proef stelt.

Terug Top