Bookmark and Share

10 tips voor militanten

10 tips om je werklplek te vergroenen en milieu bespreekbaar te maken op je bedrijf.


1. Duurzame mobiliteit

Wegen slibben dicht met ronkende verbrandingsmotoren, files groeien aan, de luchtvervuiling belast onze gezondheid en de uitgestoten broeikasgassen versterken de klimaatopwarming... Als we de in de toekomst nog veilig en gezond de weg op willen, zullen we op zoek moeten naar duurzame oplossingen. Het mobiliteitsvraagstuk ontwarren is echter geen eenvoudige klus.

Zijn er te weinig autoparkeerplaatsen op het bedrijventerrein? De fietsenstalling is een lachertje en er zijn geen douches voorzien om je op te frissen? 

 • Denk niet te snel aan uitbreiding van parkeerplaatsen. Je kan ook de auto delen of fietsgebruik aanmoedigen.
 • Vergeet niet te bekijken of jouw idee in aanmerking komt voor ondersteuning en subsidies van het Pendelfonds.
 • In 2014 is elk Belgisch bedrijf met meer dan 100 werknemers op een site verplicht om een mobiliteitsenquête van de Federale overheid in te vullen. Dit driejaarlijks rapport moet aan de werknemersvertegenwoordiging worden voorgelegde. Een ideaal moment voor nieuwe maatregelen.
 • Doe beroep op deskundigen. Zij kunnen je op weg zetten en advies waarmee je werk kan maken van een duurzaam bedrijfsvervoerplan
 • Al overwogen om een fietsroutenetwerk te maken voor het bedrijf met alle zachten wegen op? Of bepleit een fietspakket voor werknemers op fietsafstand, met een fluohesje van het bedrijf, een fietskaart van de omgeving en een fietsherstelmogelijkheid op het werk.
 • Autodelen op de werkvloer kan je organiseren met behulp van www.carpool.be.
 • Er is niet alleen het woon-werkverkeer. Is er op je bedrijf aandacht voor een slimme logistiek?
 • Gebruikt het bedrijf bedrijfswagens? Hou ze tegen het licht met www.ecoscore.be
 • Misschien is het tijd om het mobiliteitsbudget op te pikken om het woon-werkverkeer te verduurzamen.

2. Opleidingen

De werkgever wil dat we energie en water besparen, maar niemand weet hoe eraan te beginnen?

Een toekomstgericht klimaatbeleid van een bedrijf werkt enkel op zijn best als alle medewerkers op alle niveaus over de nodige competenties beschikken. Energiebesparing op de werkvloer gaat over technische maatregelen en gedragswijzigingen. Hiervoor is een aangepast vormings- en opleidingsaanbod onontbeerlijk.


3. Een energieplan

Branden tijdens het weekend alle lampen? En blijft de verwarming opstaan terwijl niemand aanwezig is in het gebouw?

Een bedrijf dat niet bezig is met energie is niet slim bezig. Kaart dit aan tijdens het overleg. En adviseer een energieaudit. Met een goed uitgevoerde audit is het mogelijk de energievraag en de milieu-impact van het bedrijf eenvoudig in kaart te brengen.

Door minder energie te verbruiken kan al snel geld bespaard worden:

 • Hoe is de klimaatregeling afgestemd, wordt er optimaal verlicht en is een lichtstudie wenselijk? Kiest het bedrijf voor LED-verlichting?
 • Heeft het bedrijf een energieboekhouding?
 • Is een automatische lichtschakeling voorzien?
 • Bestaan er afspraken rond het aan- en uitzetten van toestellen om sluipverbruik te vermijden?
 • Isolerende maatregelen zijn op korte termijn terugverdiend.
 • Focus in eerste instantie op energiebesparing, in een tweede stap kunnen investeringen in hernieuwbare energie een optie zijn.

4. Koop duurzaam

Leveranciers kunnen al eens een loopje nemen met het milieu en de gezondheid van hun werknemers.

Er is niets mis met actief te kiezen voor producten waaraan hoge sociale en milieucriteria zijn gesteld. Die keuze stimuleert de ontwikkeling van een rechtvaardige groene economie en het verstandig omgaan met materialen binnen het bedrijf.

Wees alert voor greenwashing. Er zijn helaas nog veel nietszeggende labels (FSC, PEFC, energystar, …) op de markt. Labelinfo.be bundelt alle labels op de Belgische markt voor producten die aan milieu-of sociale criteria voldoen. Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen voor hout (bv. schrijnwerk, meubelen) en papier wordt stilaan courant in veel bedrijven.

5. Nieuwe materialen

Een allergische reactie van een collega kan een signaal zijn.

Nieuwe technologie en nieuwe productiesystemen brengen nieuwe materialen en producten met zich mee. Ook kunnen de arbeidsomstandigheden veranderen. In zo'n periode van verandering kunnen er nieuwe risico's ontstaan.

Blijf daarom inzetten op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Vraag toelichting aan de preventieadviseur, stel vragen op het CPBW en blijf alert.

6. Sensibiliseer je collega's

De collega's zijn een bron van informatie. Betrek hen en vraag naar hun mening. Communiceren over je plannen is belangrijk. Met een vragenlijst kom je bijvoorbeeld al veel te weten.

Organiseer een activiteit voor de collega's waarop je jullie plannen uit de doeken doet. Laat je collega's kennismaken met ecodriving. Zo kunnen ze jaarlijks een flinke hap brandstof besparen. Je kan ook energiesnoeiers uitnodigen om de bandenspanning te controleren.

7. Milieu-informatie en adviesrecht

Informatie verzamelen is belangrijk om de milieuprestaties van het bedrijf te verbeteren. De milieubevoegdheden waarover delegees beschikken zijn uitgebreid.

Voor het CPBW kan je zelfs spreken van een vrij volledig informatie- en adviesrecht. In de OR komen milieuproblemen vaak onrechtstreeks aan bod: via de economische en financiële informatie (investeringsbeleid, milieu-investeringen…) of via sociale vraagstukken (werkgelegenheid, vorming, arbeidsorganisatie…).

Soms kan het ook teveel informatie zijn, of kan het allemaal wat Chinees lijken. Laat je dan niet overdonderen. Neem je tijd om stap voor stap te groeien.

8. Een wereld buiten het bedrijf

Wat binnen de bedrijfsmuren de gezondheid en veiligheid van werknemers bedreigt, kan ook buiten de bedrijfsmuren ten koste gaan van de gezondheid van buurtbewoners en consumenten.

Denk maar aan de asbestvervuiling, zware metalen, de vervuilende ontginning van grondstoffen en de gevaarlijke stoffen in producten die hormoonverstorend werken.

Een slecht milieubeleid in een bedrijf kan leiden tot jobverlies, maar ook tot ernstige schade aan de wijde omgeving. Hou je oren open voor de buren (bedrijven of woonwijken) en andere stakeholders.

9. Minder of geen afval

De werkelijke afvalkosten van de onderneming zijn ruimer dan de facturen voor afvalophaling en -verwerking. Dit is in de meeste gevallen slechts één tiende van de totale afvalkost.

Het bedrijfsafval bevat bijvoorbeeld vaak materialen (32 tot 55%) die door uitval in het productieproces als afval eindigen. Dit zijn dus onnodig aangekochte grondstoffen voor het bedrijf. Een goed materialenplan is nodig om niet alleen de milieu-impact te verkleinen, maar ook de kosten te verlagen. Een hulp hierbij is MAMBO: 'Minder Afval, Meer Bedrijfsopbrengsten' van OVAM.

De uitdaging van deze eeuw zal zijn om afval uit de wereld te helpen via preventie en slim omgaan met materialen en grondstoffen in een kringloopeconomie (bijv. cradle to cradle).

10. Syndicale vorming

Wil je meer werk maken van een syndicale milieuwerking? Dan is vorming iets voor jou: in je centrale maar ook bij Vorming & Actie.

In de vorming krijg je actuele informatie, worden je onderhandelingsvaardigheden aangescherpt en leer je ook van militanten en delegees uit diverse bedrijven en sectoren.

Lees ook

Terug Top